Korszerű, minden igényt kielégítő honlapok meglepően alacsony áron.

Az ország összes polgármesterét elérheti. Pályázatok kötelező nyilvánosságát is biztosítjuk.

Teljesítse könnyedén az elektronikus információszabadság törvényt!

A hétköznapi életet segítő, közhasznú híreket nemcsak olvasni érdemes, de fel is teheti honlapjára.
Hamarosan kezdődik az Urbicon kiállítás

Az elmúlt évtizedekben a magyar települések fejlesztése nagyobbrészt állami, vagy Európai uniós támogatásokból valósult meg, ez a megoldás azonban nem bizonyult fenntarthatónak. Ma már látható, hogy az ilyen célra fordítható állami források elfogytak, ugyanakkor 2014-től az uniós támogatások felhasználási feltételei is változnak majd.


Ahogyan a fejlett piacgazdaságokban a városfejlesztés kitermeli magát, amelyhez a támogatások csak kiegészítő forrásokat biztosítanak, úgy a következő tervezési időszakban a vissza nem térítendő uniós támogatások is egyre inkább szorosan meghatározott, speciális célokra vehetők majd igénybe, és egyre nagyobb szerep jut majd a visszatérítendő támogatásoknak, valamint a magánberuházásoknak. Mindkét finanszírozási mód – az eddig megszokottól eltérően, de a gazdaságilag fenntartható városfejlesztés alapvető feltételeként – a megtérülő beruházásokon alapul, ebben viszont a mai magyar önkormányzatoknak általában nincs megfelelő szakértelmük, eszköztáruk.

A következő évek városfejlesztését segíti elő ezért a Hungexpo és a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont közös rendezvénye, az Urb:Icon Nemzetközi Városfejlesztési Kiállítás és Projektvásár 2012. április 18-20 között, a Budapesti Vásárközpontban. Ez egyrészt igazi „vásárteret” ad a privát befektetőket váró önkormányzatok, és a városfejlesztési projekteket megvalósítani kívánó befektetők, ingatlanfejlesztők, és a városfejlesztés más szereplői számára, másrészt gazdag konferenciaprogrammal informálja a résztvevőket a városfejlesztési piaci, finanszírozási prognózisokról, az várhatóan igénybe vehető megoldásokról.

Jó példáját adhatja ennek, így kiemelt érdeklődésre tarthat számot a csepeli
önkormányzat vezetésével lefolytatott RETINA Európai uniós projekt standja, hiszen az elmúlt években hét ország tíz résztvevő városával megvalósított projekt során sikerült megtalálni a négyszáz tulajdonos által birtokolt kétszáz hektáros elaggott iparterület új életre keltésének kulcstényezőit, mind a legfontosabb tennivalók, mind a szükséges szervezeti és finanszírozási megoldások tekintetében.

A gazdag, három napon át folyamatosan zajló konferenciaprogramból a csepeli project bemutatója mellett kiemelésre érdemes a MUT és az OTP által a JESSICA támogatási eszközről szervezett konferencia. Ez akkor vehető igénybe, ha az adott ország az EU és a támogatást nyújtó Európai Befektetési Bank irányelvei alapján megalkotja annak konkrét feltételrendszerét. Magyarországon ez még hátravan, de Lengyelországban ötödik éve élhetnek ezzel a lehetőséggel, így érdekes lehet a lengyel szakértő beszámolója a tanulságokról.

Hasonló érdeklődésre tarthat számot a települési szintű energiagazdálkodásról
szóló kerekasztal-beszélgetés. A magyar önkormányzatok nagy része ugyanis
teljesen tájékozatlan ilyen kérdésekben, holott a megfelelő – néhány éven belül
megtérülő – beavatkozásokkal nemegyszer 40 %-kal is csökkenthető a települések energiafogyasztása, ami az üvegházhatású gázok kibocsátását is hasonló nagyságrendben csökkentheti.