Korszerű, minden igényt kielégítő honlapok meglepően alacsony áron.

Az ország összes polgármesterét elérheti. Pályázatok kötelező nyilvánosságát is biztosítjuk.

Teljesítse könnyedén az elektronikus információszabadság törvényt!

A hétköznapi életet segítő, közhasznú híreket nemcsak olvasni érdemes, de fel is teheti honlapjára.
Kilenc fővárosi kerületet ellenőrzött az ÁSZ

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) lezárta hat budapesti kerületi önkormányzat vagyongazdálkodásának utóellenőrzését, eszerint a XI., a XVII. és a XXII. kerületi önkormányzat végrehajtotta az intézkedési tervben korábban meghatározott feladatokat, míg a XIII., a XIV. és a XIX. kerületnél a hiányosságok részben továbbra is fennállnak.


A számvevőszék megállapítása szerint a XI. kerületi önkormányzat az intézkedési tervben meghatározott két feladat közül egyet határidőre, egyet azon túl hajtott végre, ezáltal csökkentette a korábbi ellenőrzés során feltárt kockázatokat. A jegyző létrehozta a külső ellenőrzések jogszabályban előírt nyilvántartását és gondoskodott annak folyamatos vezetéséről, valamint a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának kiegészítéséről.

A XVII. kerületi önkormányzat utóellenőrzésekor az ÁSZ azt állapította meg, hogy maradéktalanul végrehajtották az intézkedési tervben meghatározott feladatokat. A hat feladatból ötöt határidőre, egyet azon túl teljesítettek. A jegyző gondoskodott az informatikai biztonsági szabályzat hatálybaléptetéséről, ennek keretében a külső hozzáférések biztonsági követelményei és a frissítések elvégzésére vonatkozó jogosultságok meghatározásáról. Hasznosították a számvevőszék javaslatait, ennek következtében javult a vagyongazdálkodás szabályszerűsége - tették hozzá.

A XXII. kerületben határidőre elkészítették és elfogadták az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet módosítását, illetve a hivatásetikai szabályzatot. A jogszabályban előírt, a köztisztviselőkre vonatkozó hivatásetikai alapelvek részletes tartalmát és az etikai eljárás szabályait a szabályzat tartalmazta. Az intézkedésekkel szabályozták a vagyonkezelésre vonatkozó joggyakorlást, erősödött a belső kontrollrendszer és a vezetői irányítási rendszer - áll a közleményben.

A számvevőszék szerint a XIII. kerület az intézkedési tervben meghatározott két feladatból egyet határidőre, egyet részben hajtott végre, ezáltal csökkentette a korábbi ellenőrzés során feltárt kockázatokat. Megállapították, hogy a polgármester gondoskodott az Angyalföld Fejlesztéséért Közalapítványtól átvett, közterületen elhelyezett köztéri berendezési tárgyak tulajdonba vételéről és annak képviselő-testület általi utólagos jóváhagyásáról. A jegyző viszont a leltározásra vonatkozó feladatot csak részben hajtotta végre, így nem volt teljesen szabályszerű és elszámoltatható a vagyongazdálkodás, továbbá a közpénzekkel történő felelős gazdálkodás.

A XIV. kerületi önkormányzat három feladatot határidőre, kettőt azon túl hajtott végre. Gondoskodott megfelelő vagyonkimutatás elkészítéséről, a hivatásetikai alapelvek rögzítéséről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendelet módosításáról. Intézkedett a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzések, építési beruházások, szolgáltatások, közbeszerzési eljárások közérdekű adatainak közzétételéről és az ingatlanvagyon-kataszterről, ugyanakkor az önkormányzat egy feladatot csak részben, egyet pedig nem hajtott végre - írta az ÁSZ.

Az utóellenőrzés megállapította, hogy a XIX. kerületi önkormányzat az intézkedési tervben meghatározott kilenc feladat közül négyet határidőre, egyet azon túl hajtott végre, négy feladat végrehajtása nem történt meg. A jegyző gondoskodott a számviteli politika kiegészítéséről a befektetett eszközök üzembe helyezésének dokumentálási szabályait érintően.
 
Nem biztosította azonban a vagyonnyilvántartás keretében az ingatlanvagyon-kataszter adatainak egyezőségét a földhivatali ingatlan-nyilvántartás azonos tartalmú adataival, valamint az ingatlanok számviteli nyilvántartása szerinti bruttó értékének adataival.

Nem gondoskodott továbbá a korábban felvett kölcsön fedezetének fedezeti körből történő kivonásáról, a mérlegben kimutatott, üzemeltetésre átadott eszközök állományi értékének leltárral történő alátámasztásáról, valamint a leltározással kapcsolatos szabályok betartásáról sem.

Az ÁSZ javaslatait az önkormányzat részben nem hasznosította, a továbbra is fennálló hiányosságok miatt a vagyongazdálkodás szabályszerűsége, valamint az elszámoltathatóság nem biztosított - közölték.

A számvevőszék figyelemfelhívó levéllel fordult a XIII. és a XIV. kerületi jegyzőhöz, kérve, hogy intézkedjenek az önkormányzat vagyonnyilvántartásának szabályszerűségében és a felelős vezetői magatartásban rejlő kockázatok megszüntetéséről. A XIX. kerületi önkormányzat esetében az ÁSZ a polgármesterhez fordult külön levéllel.

Az Állami Számvevőszék ütemezetten végzi a fővárosi önkormányzatok vagyongazdálkodásának utóellenőrzését, ennek keretében korábban már lezárult a III. és a IV. kerület értékelése.

Munkatársunktól/MTI/ÁSZ