Korszerű, minden igényt kielégítő honlapok meglepően alacsony áron.

Az ország összes polgármesterét elérheti. Pályázatok kötelező nyilvánosságát is biztosítjuk.

Teljesítse könnyedén az elektronikus információsza-badság törvényt! Olcsón, jól, egyszerűen!

A hétköznapi életet segítő, közhasznú híreket nemcsak olvasni érdemes, de fel is teheti honlapjára.
Kezdődik egy újabb önkormányzati tulajdonú társaság ellenőrzése

Megkezdődött az ellenőrzésre való felkészülés az önkormányzati többségi tulajdonban lévő Andrástermál Jászszentandrási Termálfürdő és Ivóvíz Szolgáltató Kft. és tulajdonosi joggyakorlója gazdálkodásának ellenőrzésére.


Az Állami Számvevőszék kiemelt célja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodásában rejlő pénzügyi kockázatok feltárásával, az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési támogatá-sok és ingyenes vagyonjuttatások, valamint az államháztartáson kívül működő feladat-ellátó rendszerek ellenőrzéseivel hozzájáruljon ahhoz, hogy a közpénzeket az államháztartáson kívül működő szervezetek is átlátható, rendezett módon használják fel.

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzése kiemelten fontos a vagyon megőrzése, megóvása érdekében, A társaságokkal szemben alapvető követelmény, hogy gazdálkodásuk, működésük szabályszerű, az általuk szolgáltatott adatok minél megbízhatóbbak legyenek. A feladatellátás költségeinek, ráfordításainak alakulása a lakosság széles rétegét érinti.

A 2013-2016. évekre vonatkozó ellenőrzési feladatra való felkészülés keretében a számvevők és az ellenőrzésbe bevont külső szakértő megismerik az Elnök által jóváhagyott ellenőrzési programot és a már bekért adatokat, dokumentációkat. Felülvizsgálat keretében ellenőrzésre kerül a bekért dokumentumok teljessége, valamint ellenőrzés lefolytatásához szükséges adatok, dokumentumok hiányának megállapítása az Andrástermál Jászszentandrási Termálfürdő és Ivóvíz Szolgáltató Kft. és tulajdonosi joggyakorlója, Jászszentandrás Község Önkormányzata ellenőrzésével kapcsolatban.

Az ellenőrzés célja annak értékelése, hogy az önkormányzat vagyongazdálkodási tevékenysége során szabályszerűen gyakorolta-e tulajdonosi jogait; a gazdasági társaság szabályozottsága, gazdálkodása és vagyongazdálkodási tevékenysége, bevételeinek és ráfordításainak elszámolása megfelelt-e a jogszabályi és tulajdonosi előírásoknak; a gazdasági társaság kötelezettségállománya jelent-e kockázatot a működésre, valamint a gazdálkodás átláthatósága és elszámoltathatósága érdekében biztosítva volt-e a szolgáltatás díjának megalapozottsága szabályszerű önköltségszámítással.

ÁSZ