Korszerű, minden igényt kielégítő honlapok meglepően alacsony áron.

Az ország összes polgármesterét elérheti. Pályázatok kötelező nyilvánosságát is biztosítjuk.

Teljesítse könnyedén az elektronikus információszabadság törvényt!

A hétköznapi életet segítő, közhasznú híreket nemcsak olvasni érdemes, de fel is teheti honlapjára.
Fővárosi forrásmegosztás számszakilag és politikailag

Az Állami Számvevőszék mindent rendben talált a fővárosi forrásmegosztás pénzügyeivel kapcsolatban. Ezzel szemben tartalmilag és politikailag annál több bírálat éri rendszert a kerületek részéről.


A fővárosi önkormányzat 2017-es forrásmegosztási rendeletalkotási folyamata szabályozott és szabályszerű volt, biztosította az átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználást - állapította meg az Állami Számvevőszék (ÁSZ).

Az ÁSZ a forrásmegosztás ellenőrzéséről szóló, a hírportálján csütörtökön közzétett közleményében azt írta, hogy a fővárosi önkormányzatot és a kerületeket osztottan megillető bevételek és kiadások pénzügyi elszámolásában a számvevőszék nem tárt fel eltérést. A 2017. évi forrásmegosztás során korrekció érvényesítése nem indokolt - tették hozzá.

A számvevőszék szerint a fővárosi önkormányzat a 2017-es forrásmegosztási rendeletet a törvényi és a belső szabályozó elemekben rögzített eljárásrend és határidők figyelembevételével, szabályszerűen alkotta meg. Számításokkal, elemzésekkel, az időarányos teljesülési adatokkal alátámasztva, megalapozottan határozták meg az iparűzési és az idegenforgalmi adóból származó bevételeket, valamint a Fővárosi Önkormányzati Adóhatóság működtetésével összefüggő, helyi adózással kapcsolatos kiadások tervszámait.

Angyalföld módosítaná a törvényt

A fővárosi önkormányzatot és a kerületeket osztottan megillető bevételek és kiadások tervezésénél a törvényben rögzített részesedési arányokat érvényesítették.
A 2017. január 1-jétől augusztus 31-éig befolyt megosztható bevételek pénzügyi elszámolása szabályszerűen történt meg a fővárosi önkormányzat és a kerületek között - írták.
Az angyalföldi önkormányzat képviselő-testülete még tavaly átfogó bírálatot juttatott el a fővároshoz a forrásmegosztással kapcsolatban, amelyben többek között ezt írták: „A forrásmegosztási törvény alapján összeállított rendelet-tervezet alkalmatlan a megosztott források feladatarányos elosztására, mert a kerületek közötti megosztás továbbra is a 2012. évi arányszámokkal történik, ami teljességgel indokolatlan:

– a törvény által „konzervált” helyzet a kerületek folyamatosan változó feladatai, adottságai miatt évről-évre egyre elfogadhatatlanabb,
– a költségvetési törvényben alkalmazott „beszámítás” miatt az önkormányzati feladatok jelentős részének forrása az iparűzési adó (hivatal működtetése, zöldterületek, közutak fenntartása, szociális segélyezés), emiatt nem lehet változatlan formában elosztani a bevételt,
– a Forrásmegosztási törvény 2015. év végi módosításával bebizonyosodott, hogy a rögzített megosztási arányok tarthatatlanok,
– elfogadhatatlan az a gyakorlat, mely szerint a Forrásmegosztási törvény módosulhat a kerületek pozíciójának romlását okozva (fővárosi közösségi közlekedés finanszírozása), míg ellenkező esetben nem történik módosítás (a 2017-től fizetendő szolidaritási hozzájárulás csak a kerületeket terheli, a Fővárosi Önkormányzatot nem).

A Fővárosi Önkormányzat forrásmegosztási rendelet-tervezete – bár megfelel a hatályos Forrásmegosztási törvény előírásainak – nem forrásmegosztási számításokon alapul, ezért a kerületi önkormányzatok véleményezési joga formális.

Lakosságszám szerinti megosztást szeretnének

Továbbra is javasoljuk a lakosságszám szerinti megosztást, mely egyszerű, objektív számítási mód, és a jelenleginél igazságosabb, az ellátott feladatokhoz jobban közelítő eredményt ad.”

A bevételek megosztása a főváros és a kerületek között 2016-ig 51% – 49%-ban történt. 2016-ban és 2017-ben a kerületek részesedési aránya az előző évhez képest 1,5-1,5%-kal (összesen 3%-kal) csökkent, a főváros részesedése a közösségi közlekedés finanszírozása érdekében ugyanennyivel nőtt. A módosítás első évben 3,5 milliárd Ft, 2017-től évi 7 milliárd Ft forrás kerületektől fővároshoz történő átcsoportosítását eredményezte. A kerületünkre jutó részesedés 2017-ben összesen 6,7 milliárd forint.

Az évről-évre következetlenül módosuló forrásszabályozás miatt a feladatok 2017-es költségvetési évben történt jelentős változása (iskolaműködtetés elvétele) a kerületi önkormányzatoknál szolidaritási hozzájárulás formájában ismételt támogatáscsökkenéssel jár, míg a Fővárosi Önkormányzat ez alól a teher alól mentesül.

A megosztási arányokat ezzel együtt nem korrigálták annak ellenére sem, hogy a helyi adókról szóló törvény a helyi iparűzési adót továbbra is az önkormányzati szociális ellátások forrásaként jelöli meg.

A kerületi önkormányzatok az adóerő-képesség nagyságrendje miatt nem kapnak központi forrást szociális segélyezési feladataik ellátásához.

Munkatársunktól/MTI/ÁSZ