Korszerű, minden igényt kielégítő honlapok meglepően alacsony áron.

Az ország összes polgármesterét elérheti. Pályázatok kötelező nyilvánosságát is biztosítjuk.

Teljesítse könnyedén az elektronikus információszabadság törvényt!

A hétköznapi életet segítő, közhasznú híreket nemcsak olvasni érdemes, de fel is teheti honlapjára.
Átláthatatlan önkormányzati befektetések

Az önkormányzatok befektetéseinek átláthatóságát értékelő elemzést készített az Állami Számvevőszék. Az önkormányzati közpénzek szabályos és átlátható befektetésének előfeltétele a megfelelően kiépített és jól működő belső kontrollrendszer. A belső kontrollrendszereiket szabálytalanul kialakító és működtető önkormányzatoknál a befektetésekre vonatkozó döntések meghozatala, a döntések végrehajtása, a befektetések számviteli elszámolása és nyilvántartása is szabálytalannak bizonyult.


Az elszámolási, nyilvántartási és számbavételi hiányosságok következtében pedig az érintett önkormányzatok beszámolói nem mutattak valós képet a befektetett közvagyonról.

Az önkormányzati alrendszer kötvénykibocsátásból származó kötelezettsége a 2007. évi nyitóállományhoz képest 2010. végére közel 25-szörösére, 588 milliárd Forintra emelkedett. A hitelfelvétel miatti kötelezettségek 192 milliárd Forinttal, 41 százalékkal növekedtek 2010. év végére a 2007. évi nyitó kötelezettségállományhoz képest. Ezért az Állami Számvevőszék 2011-től megkezdte az önkormányzati alrendszer átfogó, szisztematikus ellenőrzését. 2012-ben összegző jelentést is készített az ÁSZ az addig elvégzett önkormányzati ellenőrzések tapasztalatairól, és ebből kiindulva több kormányzati intézkedésre is javaslatot tett.

A most elkészült elemzés célja annak megválaszolása volt, hogy az ellenőrzések tapasztalatai igazolják-e az összefüggést az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének szabályszerűsége, valamint a befektetési tevékenység, illetve elszámolása szabályszerűsége között. Az ellenőrzött önkormányzatok kiválasztása kockázatelemzés keretében történt, így az ellenőrzések tapasztalatainak kivetítése az önkormányzati alrendszer egészére nem lehetséges. A tapasztalatok bemutatása azonban felhívja a figyelmet a jellemző, és a nagyobb súlyú hibákra, szabálytalanságokra. Az ellenőrzött önkormányzatok között voltak kisebb és nagyobb lélekszámú, alacsonyabb és magasabb költségvetési főösszeggel, kevesebb és több befektetéssel rendelkező települések. Az önkormányzatok által választott befektetési formák ennek megfelelően változatos képet mutattak.

Az ÁSZ ellenőrzési tapasztalatai igazolták, hogy az önkormányzati közpénzek szabályos és átlátható befektetésének előfeltétele a megfelelően kiépített és jól működő belső kontrollrendszer.

A belső kontrollrendszereiket szabálytalanul kialakító és működtető önkormányzatoknál a befektetésekre vonatkozó döntések meghozatala, a döntések végrehajtása, a befektetések számviteli elszámolása és nyilvántartása is szabálytalannak bizonyult. Az eljárási jogszabályokkal és helyi szabályokkal ellentétes befektetéseknél a nemzeti vagyonnal való átlátható és felelős gazdálkodás nem érvényesült, ezáltal veszélyeztették a közvagyon megőrzését és gyarapítását.

Az elszámolási, nyilvántartási és számbavételi hiányosságok következtében az önkormányzatok beszámolói nem mutattak valós képet a befektetett közvagyonról.

Az önkormányzati alrendszerben a 2014. évet követően nőtt a befektetett pénzeszközök nagysága. Ezért a közvagyon megőrzése és gyarapítása szempontjából kiemelten fontos a szabályszerűen és biztonságosan végzett befektetési tevékenység.

Az önkormányzati alrendszer befektetési tevékenységére is az általános gazdálkodási szabályok vonatkoznak. A belső kontrollrendszer megfelelő eszközrendszert ad az önkormányzatok kezébe a szabályos és biztonságos gazdálkodáshoz. Ebből következően alapvetően fontos, hogy a belső kontrollrendszer egyes pillérei kiterjedjenek a befektetési tevékenységekre is. A befektetési döntések előkészítése és végrehajtása során az adott befektetés kockázatosságával arányba kell kiépíteni azokat a kontrollokat, amelyek kellő biztonságot nyújtanak a közvagyon megőrzése és gyarapítása érdekében.

A befektetett közvagyon megőrzése azonban a körültekintő befektetési tevékenységen túl függ a számviteli feladatok szabályszerű teljesítésétől is. A jogszabályoknak megfelelően kell elvégezni a besorolási, értékelési feladatokat ahhoz, hogy az információs rendszerekben a valós vagyoni érték kerüljön kimutatásra, és ezáltal lehetséges legyen a befektetett vagyon meglétének rendszeres számbavétele.

Az ÁSZ elemzésével a területen folytatott ellenőrzések során feltárt kockázatok összegzéséhez, szintetizálásához, valamint az önkormányzati befektetésekből fakadó nemzetgazdasági szintű veszélyek megelőzéséhez kíván hozzájárulni. Az önkormányzatok széles körének ellenőrzését az ÁSZ az önkormányzati konszolidációt követően is napirenden tartja, a maga eszközeivel meg kívánja előzni egyes önkormányzatok újbóli eladósodását.

Munkatársunktól/ÁSZ