Korszerű, minden igényt kielégítő honlapok meglepően alacsony áron.

Az ország összes polgármesterét elérheti. Pályázatok kötelező nyilvánosságát is biztosítjuk.

Teljesítse könnyedén az elektronikus információszabadság törvényt!

A hétköznapi életet segítő, közhasznú híreket nemcsak olvasni érdemes, de fel is teheti honlapjára.
Jelentős fejlesztés valósult meg Szentistvánban

Soha nem látott fényárban úszott szerdán Szentistván Nagyközség. Este fél kilenc körül a  lámpák felkapcsolása olyan tapsot váltott ki a Kossuth utcában összesereglett helyi lakosokból, mint egy nagysikerű színházi színdarab. Nem véletlenül volt nagy az öröm, hiszen a település közvilágításának korszerűsítésére és az autóbuszvárók létesítésére beadott pályázat révén jelentős fejlesztést hajtott végre az önkormányzat.
Pedig milyen nehezen indult... Szentistván Nagyközség Önkormányzata először 2008-ban nyújtotta be pályázatát  a  közvilágítás korszerűsítésére, de az igény elutasításra került. A benyújtott  fellebbezés kapcsán azonban  ismét lehetőség nyílt a tervezett célkitűzés elérésére, kiegészítve a projektet az autóbuszvárók létesítésesével is.

Szentistván Nagyközség Önkormányzata tehát az Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program - kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére nem LHH kistérségekben elnevezésű program, ÉMOP-3.1.3/A-09-2009-0062. azonosító számú projekt keretében valósította meg  Szentistván közvilágításának korszerűsítését és a buszvárók létesítését.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési alap társfinanszírozásával valósult meg. A támogatás lebonyolításában közreműködő szervezet a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség nonprofit Kft. volt.

A pályázat elbírálásának elhúzódása következtében a támogatási szerződés megkötésére 2010. szeptember 14-én került sor. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 35.960.931,- Ft., a projekt költségének a 90 %-a.

A támogatási szerződés birtokában kezdődhetett meg a közbeszerzési eljárás, melynek eredményeképpen a közvilágítás vonatkozásában a SAG Hungária Elektrotechnikai  Létesítményeket Tervező és Szerelő Kft., a buszvárók létesítése vonatkozásában a BORSOD-BAU 2000 Kft lett a nyertes kivitelező.

A megkötött vállalkozási szerződések alapján a kivitelezésre rendelkezésre álló határidő: 2010. december 1.  és 2011. május 10-e  volt.

A korszerűsítés keretében összesen 613 közvilágítási lámpatest került leszerelésre és 617 db új lámpatest kiépítésre. Megépült az autóbuszváró a Kossuth úti  piactéren,  és a  település központjában a Széchenyi út mellett.


A fejlesztés várható társadalmi hatását így fogalmazták meg a pályázatírók:

"Az infrastruktúra fejlesztés társadalmi hatása a lakosság közhangulatának, biztonság- és komfortérzetének javulását eredményezi. Gazdasági hatására a település élhetőbb, befektetők számára is kedvezőbb feltételeket kínál.  A projekt megvalósulásával a fiatal szakemberek nem költöznek el, a településen maradnak, ezáltal gazdaságfejlesztési hatást válthatnak ki, valamint a kulturált közlekedés és biztonságot eredményező közvilágítás eredményeképpen a turisták is többen jönnek és tovább maradnak.

A projekt megvalósításával növeljük a helyi értékek megbecsülését, megismertetését, erősítjük az összefogást.

A közvilágítás és a buszmegálló megépítése megvalósítja a település szépségének, otthonosságának és közbiztonságának javítását.

A kihatás érezhető a kistérség, ezen keresztül a szélesebb, régiós szinten is, ami Észak-Magyarország felzárkóztatásához járul hozzá."

Az Európai Uniós pályázatokban általában, de jelen projekt keretében is tájékoztatási kötelezettsége van a kedvezményezettnek.

Az önkormányzat  a pályázatban a nyilvánosság biztosítására többek között vállalta az ünnepélyes átadást, a projekt zárását, mindezt markáns sajtórészvétel kíséretében,  a lakosság bevonásával és a közösségi összefogást megszilárdító záró rendezvénnyel.

A záró rendezvény - vállalásnak megfelelő - teljesítése érdekében az önkormányzat arra kérte a település utcáinak lakóközösségeit, hogy egy-egy utcában szervezzenek játékos, ügyességi sportprogramokat - önkéntes jelentkezéssel - 2011. május 18-án18 és 20 óra között. Az eseményen részt vevők a sportolás után 20 órakor találkoztak a Kossuth úti piactéren, ahol sor került a záró rendezvény hivatalos részére. Koncz József polgármester elismerő oklevéllel köszönte meg a szervezőknek a remek sportnapot, majd Dobóné Koncz Judit alpolgármesterrel átvágták a nemzeti színű szalagot és ezzel átadták a településnek a szépen kivitelezett buszvárót. Polgármester úr zárszavában a pályázati projekt minden részt vevőjének megköszönte a munkáját, s ezután már nem maradt más hátra, mint étellel, itallal, tánccal ünnepelni a megérdemelt sikert.