Korszerű, minden igényt kielégítő honlapok meglepően alacsony áron.

Az ország összes polgármesterét elérheti. Pályázatok kötelező nyilvánosságát is biztosítjuk.

Teljesítse könnyedén az elektronikus információszabadság törvényt!

A hétköznapi életet segítő, közhasznú híreket nemcsak olvasni érdemes, de fel is teheti honlapjára.
Városgazdálkodási társaságokat ellenőrzött az ÁSZ

Lezárult a fővárosi II., IV., VI. kerületi és az érdi városgazdálkodási társaság 2012 és 2015 közötti gazdálkodásának ellenőrzése. A II. és IV. kerületnél a vagyongazdálkodás megfelelő volt, a másik két társaságnál azonban nem volt szabályszerű - közölte az Állami Számvevőszék (ÁSZ).


Az ÁSZ a II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zrt., a Teriber Terézvárosi Ingatlanfejlesztő és Beruházó Kft., az Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft., valamint az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2012 és 2015 közötti gazdálkodását ellenőrizte.

Megállapították, hogy az önkormányzatok a tulajdonosi jogaikat összességében szabályszerűen alakították ki és gyakorolták. A vagyongazdálkodás a II. kerületi társaságnál megfelelő, az újpestinél összességében megfelelő volt, nem volt szabályszerű azonban a terézvárosi társaságnál, valamint - a kezelt vagyon tekintetében - Érden. Az ellenőrzések a beszámolási és a közzétételi kötelezettség teljesítésénél további szabálytalanságokat tártak fel.

A budapesti II. Kerületi Városfejlesztő és Beruházás-szervező Zrt. az intézményi közétkeztetés adminisztrációjával foglalkozott, valamint ellátott a lakossági kedvezményrendszerrel, ügyfélszolgálattal, informatikával, valamint a saját ingatlanok hasznosításával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat is. A társaság közfeladatként végezte továbbá az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás célú helyiségek műszaki, üzemeltetési, gazdasági és adminisztrációs feladatait is.

A II. kerületi zrt. a vagyonával szabályszerűen gazdálkodott, a bevételek és ráfordítások elszámolása megfelelő volt. A társaság a számviteli beszámolási kötelezettségét szabályszerűen teljesítette, jelentéstételi kötelezettségének viszont nem, közzétételi kötelezettségének pedig hiányosan tett eleget. A társaság árképzése megfelelt a belső szabályoknak - áll a közleményben.

A II. kerületi önkormányzat a tulajdonosi jogait összességében szabályszerűen alakította ki és gyakorolta - tették hozzá.

A számvevőszék a társaság vezérigazgatójának és kerületi polgármesternek két-két javaslatot fogalmazott meg.

A Teriber Terézvárosi Ingatlanfejlesztő és Beruházó Kft. fő tevékenysége létrehozásakor saját tulajdonú ingatlan adásvétele volt, majd 2015 júniusától saját tulajdonú és bérelt ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése lett.

A számvevőszék megállapította, hogy a társaság a jogszabályokban előírt szabályozását alapvetően nem alakította ki, ezáltal az átláthatóság és felelős gazdálkodás feltételeit nem biztosította. A társaság vagyongazdálkodása nem felelt meg a jogszabályoknak. A bevételek, a ráfordítások elszámolása nem volt megfelelő - közölték.

A társaság fizetőképessége nem volt biztosított, mert folyamatosan fennálltak 360 napon túli tartozásai.

A VI. kerület tulajdonosi joggyakorlása összességében szabályszerű volt.

Mivel a társaságnál a feladatok ellátásának, a közpénzek felhasználásának és a közvagyon védelmének alapvető szabályozási, nyilvántartási és személyi feltételei sem voltak biztosítottak, indokolt lehet megvizsgálni, hogy a társaság feladatai más szervezeti keretek között elláthatók-e - írták.

A számvevőszék a kft. ügyvezetőjének négy, a kerületi polgármesternek szintén négy javaslatot fogalmazott meg.

Az Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft. fő tevékenysége 2015 márciusáig az épületépítési projektek szervezése, majd a zöldterületek kezelése volt. További feladatai nem veszélyes hulladékok gyűjtése, hulladék-újrahasznosítás, építőipari kivitelezés és a hozzá kapcsolódó mérnöki és egyéb tevékenységek voltak. Emellett az önkormányzat és az érdekeltségi körébe tartozó társaságok és intézmények részére eseti és rendszeres karbantartó és más műszaki szolgáltató tevékenységet végzett.

Az ÁSZ ellenőrzése szerint a kft. vagyongazdálkodása a számviteli szabályozás és az elkülönített nyilvántartás szabályainak hiányosságai mellett összességében szabályszerű volt. A bevételeit és ráfordításait megfelelően számolta el, beszámolási kötelezettségeinek összességében eleget tett.

Az önkormányzat a kft. feletti tulajdonosi joggyakorlás kereteit összességében szabályszerűen alakította ki.

Az ÁSZ jelentésében a társaság ügyvezetőjének három javaslatot fogalmazott meg.

Érden az ellenőrzött időszakban az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. végezte a településfejlesztéssel, településrendezéssel, helyi tömegközlekedéssel, szabadidős és sportszolgáltatással kapcsolatos közfeladatokat, emellett működtette az érdi rádiót is.

A számvevőszék megállapította: a kft. a saját vagyonával megfelelően gazdálkodott. A kezelt vagyon számviteli nyilvántartása és elszámolása azonban nem volt szabályszerű, ezáltal a társaság nem biztosította a kezelt vagyon értékének megőrzését és átláthatóságát. A számviteli beszámolási kötelezettségének a társaság eleget tett, de a 2012-es, a 2014-es és a 2015-ös beszámolók tartalma nem felelt meg az előírásoknak.

A társaság vagyonkezelt eszközökkel való gazdálkodása nem volt szabályszerű, a vagyonkezelt vagyonra vonatkozó beszámolási feladatának nem tett eleget.

Az érdi önkormányzat a társaság feletti tulajdonosi joggyakorlásának kereteit a jogszabályoknak megfelelően alakította ki és gyakorolta, de a kezelésbe adott vagyonra vonatkozó ellenőrzési kötelezettségnek nem tett eleget.

Az ÁSZ a kft. ügyvezetőjének nyolc, Érd polgármesterének három javaslatot fogalmazott meg.
A számvevőszék javaslataira válaszolva az érintetteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

Munkatársunktól/MTI